Unge coaching

Som ung er du stille og roligt ved at udvikle din personlighed.  Det kan være svært at navigere i alle de forventninger, der er til dig som ung. Det er krav fra skole, arbejde, forældre/familie, kæreste, venner og ikke mindst dine egne forventninger til, hvad du skal kunne håndtere. 

Unge kan i perioder af deres liv, opleve mangel på trivsel. Det kan der være mange forskellige årsager til at livet føles svært. Måske kan det være rigtig svært at tale med mor og far om det, der føles svært. Nogle gange er det bedre at tale med en udenforstående, som ikke er involveret følelsesmæssigt.

Der er mange følelsesmæssige udfordringer og mange flere aspekter af livet, man skal forholde sig til i overgangen mellem barn og voksen. Få mere overblik med unge coaching.

Følelsen af at have ondt i maven, uden at vide helt hvorfor 

 • Er du ikke rigtig glad? 
 • Er det svært for dig at træffe valg?
 • Oplever du at have mange negative tanker om dig selv?
 • Måske kender du til at have en manglende tro på dig selv?
 • Oplever du at være skoletræt?
 • Kender du til frustration over venner/veninder/forældre?
 • Kender du til at føle dig ensom?
 • Fylder det meget, hvad andre tænker om dig?
 • Oplever du at have svært ved at leve op til de krav, du føler, der bliver stillet?
 • Oplever du angst i forbindelse med eksamen eller andre præstationssituationer? 
 • Kender du til at have nogle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, såsom voldsom vrede, indelukkethed eller andet?

Som forælder til en teenager, kan du måske opleve

 • Hun/han virker ensom til tider
 • Hun/han mangler tro på sig selv
 • Han/hun har isoleret sig fra det sociale og melder fra til arrangementer
 • Hun/han sidder på værelset og vil helst bare være alene
 • Hun/han virker til ikke at trives og er måske ofte sur eller ked af det
 • Han/hun vil ikke snakke med os
 • Der opstå nemt konflikter i familien

Med unge coaching får du hjælp til at holde modet oppe og få mere styr på alt der der fylder i hovedet og redskaber du kan bruge til at gøre overgangen til et voksenliv meget nemmere.

Genfind din glæde, ro og overskud med coaching samtaler.