Unge coaching

Som ung er du ved at udvikle din personlighed.  Det kan være svært at navigere i alle de krav og forventninger, der er til dig som ung. Det er krav fra skole, arbejde, forældre/familie, kæreste, venner og ikke mindst dine egne forventninger til, hvad du skal kunne håndtere. 

Unge kan i perioder af deres liv, opleve mangel på trivsel. Det kan der være mange forskellige årsager til at livet føles svært. Måske kan det være rigtig svært at tale med mor og far om det, der føles svært. Nogle gange er det bedre at tale med en udenforstående, som ikke er involveret følelsesmæssigt.

Der er mange følelsesmæssige udfordringer og mange flere aspekter af livet, man skal forholde sig til i overgangen mellem barn og voksen. Få mere overblik med unge coaching.

Følelsen af at have en knude i maven, uden at vide helt hvorfor 

 • Er du ikke rigtig glad? 
 • Er det svært for dig at træffe valg?
 • Oplever du at have mange negative tanker om dig selv?
 • Måske kender du til at have en manglende tro på dig selv?
 • Oplever du at være skoletræt?
 • Kender du til frustration over venner/veninder/forældre?
 • Kender du til at føle dig ensom?
 • Fylder det meget, hvad andre tænker om dig?
 • Oplever du at have svært ved at leve op til de krav, du føler, der bliver stillet?
 • Oplever du angst i forbindelse med eksamen eller andre præstationssituationer? 
 • Kender du til at have nogle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, såsom voldsom vrede, indelukkethed eller andet?

Som forælder til en teenager, kan du måske opleve

 • Hun virker ensom
 • Hun mangler tro på sig selv
 • Han har isoleret sig fra det sociale
 • Hun sidder på værelset og vil ikke snakke med nogen
 • Hun virker til ikke at trives
 • Han vil ikke snakke med os
 • Der er konflikter hele tiden i familien

Med unge coaching får du hjælp til at holde modet oppe og få mere styr på de mange aspekter, der er at forholde sig til i overgangen til et voksenliv.

Genfind din glæde, ro og overskud med coaching samtaler.