Par Coaching

Et parforhold er et samarbejde mellem to mennesker, og det der ellers startede så godt kan nu være fyldt med frustrationer og vanskeligheder.

Et parforhold er en livslang opgave, der skal passes og plejes.

Føler I ikke længere samhørighed, og er det hele ved at drukne i praktiske ting samt en masse konflikter og dårlig kommunikation. I føler jer hver især ikke set eller forstået, og måske ligger overvejelserne om en skilsmisse eller afslutning af forholdet og spøger i baghovedet.

Der kan være mange årsager til, at I som par kan have fastlåst jer i et negativt samspil.

Hvor er kærligheden og lysten til hinanden blevet af? 

Det kan der være flere grunde til, og det er en længere snak. Men her et par hovedpunkter.

Kærlighed og parforhold er svært, bøvlet og smertefuldt til tider. Men gevinsten ved besværet er det tidobbelte værd.

Parforholdsproblemer har det med at gentage sig selv – par forstærker hinandens reaktioner i en uendelig sneboldeffekt.

Man skal i arbejdstøjet, når man sammen med coachen opdager, hvilke positioner man indtager, og hvordan man uforvarende kommer til at forstærke sin partners reaktioner. Den afgørende nøgle er at få øje på – og begynde at erfare – at det er underliggende sårbarhed og længsel, der hælder benzin på bålet i hverdagen.

Vi falder ofte for hinandens forskelle, men kan komme til at irritere os over dem i det lange løb. Mange par tror, de er for forskellige og dømmer forholdet ude på grund af det dårlige match. Sådan forholder det sig ikke.

Ved par coaching arbejdes der på at øge jeres tolerance for forskellighed. I kan ikke lave om på hinanden. Til gengæld kan I lære forskellene at kende på et dybere plan, og det er ofte forløsende.

Når vi får problemer i parforholdet, er der mulighed for sammen at få helet gamle sår, hvis vi vover at se på, hvad vi kan lære af hinanden – i stedet for kun at se på, hvad partneren gør af fejl. Hvis vi ikke bliver bevidste om dette, risikerer vi bare at ende med at forsvare os selv og gentage gamle mønstre.

Det mest centrale problem i et kærlighedsforhold er mangel på tryg følelsesmæssig forbindelse i mellem os. Det skaber usikkerhed og dræner jer for energi. Der kan opstå en følelse af hjælpeløshed, angst og ensomhed. Der er måske ikke længere tillid til at vise sine følelser og behov.

Meget ofte ophører sexlivet også, som ellers er så væsentligt til at forbinde og bekræfte jer i meningen med at være der for hinanden. 

Det er min hensigt at bringe mere accept, kærlighed, forståelse, liv og energi tilbage i jeres forhold. Især at skabe accept og forståelse omkring de følelser der ligger bag, og hvordan det negative mønster I har fået skabt jer, kan erstattes af nye veje – Så I kan få et lettere, gladere og mere kærlighedsfyldt liv.

Jeg arbejder helt grundlæggende og konkret på at skabe eller genskabe en mere tryg, sikker og intim relation imellem jer som par. Når I mister den gode kontakt og samhørighed som fundament i jeres parforhold, bliver dagligdags problemer endnu sværere at håndtere og ender ofte i konflikter eller afstand. Uden en oplevelse af samhørighed bliver parforholdet sårbart. Sammen lærer I at kommunikere mere effektivt, reducere jeres konflikter, opdage og forandre mønstre fra fortiden, der påvirker jeres relation i en negativ retning, og vigtigst af alt arbejde på, at I to oplever samhørighed i stedet for afstand.

ParCoaching kan hjælpe, hvis I oplever

  • Skænderier og konflikter som bare bliver ved
  • Kommunikationen er dårlig eller ikke-eksisterende, og den kører i ring 
  • I føler jer fastlåste og oplever, at I er begyndt at trække jer fra hinanden
  • I forstår og misforstår hinanden konstant
  • Du har negative antagelser om din partner, og de er bider sige mere og mere fast
  • I har mistet lysten til hinanden – både følelsesmæssigt og seksuelt
  • I gennemgår en krise, som kan være ex. dødsfald i familien, sygdom eller utroskab

Kan jeg få fikset min kæreste? 

Nej, hvis du stiller det spørgsmål, vil jeg blive bekymret over, om du tager ansvar for jeres relation. “Det er ikke min fejl, hvis bare min kæreste ville være mere kærlig, have lyst til mere sex … eller gøre mere rent… så ville alt være godt” kan være en almindelig klage i parforholdet. I hvilket som helst forhold er der to til at have det godt og to til at ødelægge det. Selvfølgelig er der tider, hvor den ene part har mere ansvar for, at forholdet skrider, men uanset hvad den ene har gjort, har den anden også en del af ansvaret. Så nej, din kæreste bliver ikke fikset, men I kan få hjælp hver især, til at få redskaberne der skal til, for at skabe en bedre dynamik sammen. Og så finde veje til at guide forholdet i en sundere, bedre, tryggere, mere nær og intim retning.

Hvordan virker par coaching?

Coaching sidestilles ofte med terapi, men sådan er det ikke i virkeligheden. Coaching er et løsningsorienteret værktøj, og ikke timelange samtaler omkring fortiden.

Coaching handler ikke om at grave op i gamle ting og snakke om dem i timevis for så at satse på at vi bliver sødere i fremtiden overfor hinanden. Det handler om at se fremad, og forstå mønstret mellem jer.

Selv de mest succesfulde mennesker benytter oftest personlige coaches til at hjælpe dem med at opnå deres mål – det kan altså hjælpe alle mod bedre resultater.
Par Coaching er et super effektivt redskab til at få fokus på jeres temaer, som er tilbagevendende og dermed skaber konflikter og dårlig stemning.

Vi sætter fokus på kommunikation og hvorfor de samme diskussioner opstår igen og igen også de ligegyldige… Ofte er vores sprog en direkte reflektion af, hvordan vi har det – og derfor går det også meget nemt galt.

Hvordan foregår det?

Første gang vi mødes, finder vi ud af, hvor den egentlige udfordring er. Ofte tror man problemet er en ting, men det viser sig tit at været et helt andet underliggende tema eller problem der er i spil. 

Det er vigtigt at komme helt ind bagved og finde kernen til udfordringen, og det bruger vi en del tid på første gang.
Efterfølgende bliver vi enige om, hvad målet er og hvor vil I gerne hen. Derefter ligger vi sammen en plan for, hvordan vi kommer frem til målet uden at skulle bruge mange timer på at snakke tilbage i fortidens dårlige historik.

Tilsidst vil I have utrolig klarhed over, hvad det er der gør at der opstår gnidninger mellem jer og hvad der skal til for at få dem forløst. I vil kunne se helt nye muligheder for, hvordan vi bringer parforholdet tilbage til kærligheden.
Mange af de par der har været igennem et forløb oplever faktisk ikke kun at finde tilbage til kærligheden, men at løfte forholdet til et helt nyt og fantastik niveau.