Motorisk usikre børn

Oplever du, at dit barn er lidt klodset, usikker og ikke rigtig tør være med i fælles lege?

Årsagerne til at nogle børn er motorisk dårlige er ofte, at en af deres tre vigtigste sanser ikke fungerer optimalt. Vi bruger alle vores sanser, når vi  bevæger os rundt. Bevægelse og sansning hænger sammen. Hvis den motoriske udvikling skal blive god, skal alle sanser stimuleres, så nye bevægelser sættes i gang. Sansemotorisk træning ligner meget leg. Det er sjovt men også af og til hårdt, fordi børnene bliver udfordret på områder, hvor de er svage.

Med denne form for træning kan dit barn blive mere selvstændigt og dygtig til motoriske færdigheder samt få mere mod, lyst og overskud til at kaste sig ud i nye lege med  kammeraterne.

De motorisk usikre børn kan have mange forskelligartede vanskeligheder og kombinationer af problemstillinger.

Der kan være tale om børn, der virker kluntede eller klodsede. Børn der er usikre og utrygge, når de færdes, og når de møder nye udfordringer. Børn der ikke har de samme motoriske færdigheder som jævnaldrende, f.eks. ikke kan cykle, slå kolbøtter, løbe stærkt, gribe og kaste bolde, være med på legepladsen og i skolegården. Det kan være børn, der har en akavet tilgang til daglige aktiviteter, så de har svært ved at blive selvhjulpne; de kan have svært ved at tegne og skrive, smøre brød, klare påklædning og andre hverdagsopgaver. Disse børn kan også have sproglige vanskeligheder, koncentrationsbesvær og svært ved at indgå i sociale sammenhænge. De motorisk usikre børn kan ofte også have svært ved at sidde stille på stolen.

At være motorisk usikker er ikke en diagnose, men et udtryk for en eller oftest flere forskellige vanskeligheder hos barnet. Barnet kan også have en diagnose, der giver motorisk usikkerhed.

Et typisk forløb vil hos mig bestå af en grundig undersøgelse af barnet herunder samtale med forældre. Efterfølgende vil der blive lavet et hjemmetræningsprogram, som skal laves 3-4 gange ugentligt hjemme. Hver 2.-3. Uge skal barnet testes, og der laves nyt program. Så ledes vil I som familie kunne forestå det meste af træningen hjemme.

Generelt for disse børn er, at når de kommer i gang med målrettet træning, så bedres deres motoriske færdigheder forholdsvis hurtigt.