Hypnoterapi

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapien er terapeutisk arbejde under hypnose, som ofte er meget effektivt, når gamle vaner eller negative tankemønstre skal brydes. Ofte er det vores tanker og følelser, der skaber problemer i vores liv. Med hypnoterapien kan du få hjælp til at ændre disse negative opfattelser.

Når man er under hypnose, arbejdes der dybdegående med at foretage positive, ønskede ændringer i tanke- og følelsesmønstre. Ens underbevidsthed er på dette tidspunkt mere åben end ellers, og det er derfor muligt at foretage disse ændringer. Gennem hele livet bliver vi bombarderet med informationer, som lagres i vores underbevidsthed. Alle de ting, vi udsættes for, både positive og negative, bevidste og ubevidste, gemmes og kan påvirke vores måde at handle og tænke på. Vi opfatter verden ud fra de erfaringer og informationer, vi har oplagret i det underbevidste.

Hvordan kan hypnoterapi hjælpe?

Vores hjerner kan lidt groft sagt opdeles i to lag; det bevidste, hvor vi er rationelle, kritiske, analytiske og vurderende. Det er her vi bruger det meste af vores tid i det daglige. Det er også her viljen befinder sig – og modviljen.

Det andet lag er det underbevidste, hvor vi er i tæt kontakt med vores følelser, drømme og det vi har lyst til.

Når der er en følelse i klemme, er det umuligt for os at tænke eller rationalisere os ud af problemet. De fleste der lever med angst, stress eller negative tanker ved godt at tankerne ikke er rationelle, men de kan ikke slippe dem alligevel. De ligger fastlejret i underbevidstheden.

For at kunne slippe de negative tanker er vi nødt til at ændre den underliggende følelse. Og for at kunne gøre det, bruger vi hypnose for at få adgang til at arbejde i underbevidstheden. Når følelsen er fjernet, og en ny er sat i stedet, ser klientens verdensbillede og narrativ om sig selv helt uigenkendeligt ud

Hvordan virker hypnoterapi?

Hypnose fremstilles ofte som noget næsten magisk der får folk til at miste kontrollen og blindt adlyde hvad hypnoterapeuten siger. Sådan er det ikke i virkeligheden.

Faktisk er hypnose bare terapi, som foregår mens du er i en sindstilstand hvor du er i bedre kontakt med din underbevidsthed end normalt. Du kender formentlig følelsen fra når man falder i staver eller tidspunktet lige inden man falder i søvn om natten, hvor man nærmest kan begynde at drømme selvom man ikke sover dybt endnu. 

Ved at fremprovokere denne tilstand hvor man er i kontakt med sin underbevidsthed, kan en terapeut arbejde med underbevidstheden og ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og fastlåste følelser. 

Hypnose handler altså ikke om at “trylle” angsten og de negative tanker væk, men om at skabe optimale forudsætninger, som gør klienten mere modtagelig for den terapeutiske og kognitive behandling.

Hvad kan jeg forvente?

Erhvert forløb med hypnoterapi starter med en terapeutisk samtale, hvor klientens problemer og ønsker kortlægges.

Derefter sættes klienten i trance for at udelukke det bevidste, kritiske sind og komme til at tale direkte til det underbevidste, følende og drømmende sind. Det er her, i det underbevidste, at arbejdet finder sted.

Når klienten er i rette hypnosetilstand kan terapien begynde. Her er det min opgave at guide klienten hen til muligheder hvor hans/hendes underbevidsthed selv gør al arbejdet.

Når klienten til sidst bringes ud af hypnose og tilbage til det bevidste sind, vil de opleve at være afslappede og afklarede, og kunne se nye muligheder der før var blokeret for.

Hvilke områder arbejder jeg med?

  • Angst
  • Fobier
  • Traumer
  • Vaneændring